Start where you are today

Is er een dichter in de zaal?

Het is niet altijd en zeker niet voor iedereen onder woorden te brengen. We hebben iemand nodig die daarin geoefend is. Die taal kneed en letters langs haar handen de wereld in jaagt op het ritme van een steeds sterker wordende cadans. We hebben woorden nodig om vat te krijgen op de situatie. We hebben iemand nodig die ons zegt hoe het zit, terwijl we staan en er niks van begrijpen. Als er iets gebeurt dat er toe doet of wat er niet toe doet waar we over willen spreken, waar we over willen dromen, dat we mee willen delen. Dan vragen we is er een dichter in de zaal?

‘’ What coaching really is, is somebody who sits with you in your journey closer to yourself, you are already whole, resourcefull and creative, sometimes you just need a person to sit with you who supports you, so you can find your own solutions.”

Become a Member and Get Exclusive Offers!

Members get access to exclusive exhibits and sales. Our memberships cost $99.99 and are billed annually.